ING. JIŘÍ MOLL
       konsultační inženýrství pro nemovitosti
 

 

Kancelář

Seifertova 1553/3

CZ-678 01 BLANSKO

 

 

e-mail: ing.jirimoll@moll.cz

+420 516 418 118   tel/zázn pevný

+420 516 418 117   fax

+420 602 510 638   tel/zázn mobil

 

_______________________________

 

 

…svět služeb pro výstavbu a správu nemovitostí…

 

Jak Vám mohu být užitečný?

 

Nejdříve a potom pořád potřebujete

pro úspěšnou přípravu a realizaci

Vašich záměrů a správu Vašich nemovitostí

 

nezávislého svobodného konsultačního inženýra,

pracujícího osvědčeným stylem

engineering & consulting offices!

 

To je individuální originál v evropském standardu

za českou cenu především podle Vašich potřeb…

…to je pružný kreativní a hlavně osobní přístup

se zárukou stálé odborné péče

a klidu pro Vás a Váš majetek.

 

Vše reálné pro tvorbu, rozvoj Vašich nemovitostí

se službami kanceláře ING. JIŘÍ MOLL.

 

 


Prvotní definice potřeby
a možností budoucího
stavebníka

 

(pasport stav. záměru)

Odrážka

vyhledání-prospektoring vhodných nemovitostí

(pozemky, budovy nebo rozestavěné stavby)

Odrážka

studie příležitostí a studie proveditelnosti

(mj. výběr a ověření staveniště)

Odrážka

rizikové a hodnotové analýzy

(tj. úskalí a přiměřenost výstavby)

Odrážka

tvorba projektů zón pro výstavbu

(komplexní příležitosti pro investory a stavebníky)

Odrážka

tvorba zadání pro zpracování potřebné dokumentace

(pro projektanta, architekta, banku, apod.)

Odrážka

poradenství kolem užitných vlastností staveb

(nalezení správného poměru potřeby/ výkonu/ ceny)

Odrážka

propočty, rozpočty a posudky

(od výdajových doporučení po soudně-znalecké)

Odrážka

optimalizace výdajů na výstavbu/provoz staveb

(cenovou analytikou)

Odrážka

technické, smluvní a organizační zajištění výstavby

(projektovým řízením)

Odrážka

řízení a kontrola kvality/kvantity výstavby

(technický a finanční dozor investora)

Odrážka

zastupitelství k úřadům nebo dalším osobám

 


Zjištění pro stav nemovitostí
a potřeby
jejich
majitele(pasport nemovitosti)

Odrážka

odborný servis kolem pozemků a staveb

(poradenství, správa, ochrana a zhodnocování)

Odrážka

podpora prodeje nemovitostí s individuálním vyhledáváním konkrétních investorů

(direct-marketing)

Odrážka

změny některých územně-plánovacích dokumentací

(dlouhodobé vysoké zhodnocování investic)

Odrážka

ochrana restituční podstaty, správa a výkon oprávněných nároků

(postupové a cílové řešení)

Odrážka

ostatní nemovitostní služby

(např. sepisování smluv, zřizování břemen,
řešení zástav apod.)

 

 

 

Solidní smluvní ceny přiměřené místu, času a též  užitečnosti naší, zejména duševní práce,
našich zkušeností, schopností a dovedností , know-how
ve Váš prospěch od nás…
za Vaše peníze pro nás.

 

Důvěra je největším závazkem a největším bohatstvím.

 

 

            18-06-2003 - card prospectpromotion – www.moll.cz – 516 418 118

            © Copyright 2003   ING. JIŘÍ MOLL . Všechna práva vyhrazena.